O+A (Gus van Oppen & Marc van Asseldonk)

www.oplusa.nl

Buro Blaseloeff (Vincent Loeff & Rinse Blasé)

Sponge Architects (Björn v Rheenen)

Studio Plots (Monique Philippo & Jasper Tuinema)

Studio Plots is een plek voor architectonische verkenning. Hierbinnen is ruimte om ontwerpopgaves te benaderen vanuit een open houding met een onderzoekende ontwerpmethodiek. Dit betekent dat zowel het inventariseren van ideeën en wensen vanuit de gebruiker, als het in beeld brengen van de lokale context een belangrijk startpunt is. Studio Plots laat zich inspireren door lokale verhalen en bevindingen, aangejaagd door een ontembare nieuwsgierigheid.

Studio Plots werkt aan projecten op verschillende schalen. Voor kleine projecten zoals objecten, installaties en woningen wordt gewerkt in een klein team dat zorgt voor een persoonlijk en overzichtelijk proces. In grote projecten zoals gebiedsvisies, woningbouwprojecten en openbare gebouwen worden partners betrokken om zo passende expertise te kunnen bieden.

Studio Plots is een jong architectenbureau en ontstaan vanuit de samenwerking van Monique Philippo (ir.) en Jasper Tuinema (ir.)

Meer weten kijk op studioPlots.nl

Patrick Straatman

www.straatman.eu

Studio Anton Surink (Anton Surink)