X

Ondernemers- en Huurdersvereniging de Toekomst

 

Alle huurders lid
De Toekomst behartigt de collectieve belangen van alle huurders in de NDSM Loods. Alle huurders in de Loods zijn lid: bij het aangaan van een huurcontract wordt een huurder automatisch lid van de vereniging. Hoewel een verplichting juridisch gezien niet mogelijk is, gaat de vereniging uit van het recht van iedere huurder voor een gelijke democratische vertegenwoordiging.

Goede samenwerking met SKN
Huurders in de loods, verenigd onder de Toekomst, streven naar een goede samenwerking en transparante afspraken met Stichting Kinetisch Noord. Met als doel om samen op te trekken in zaken zoals visie, ontwikkeling en de culturele doelstellingen van de broedplaats en de loods als geheel. Ook met betrekking op het samenstellen van de huurcontracten, het vaststellen van de criteria voor de werving en selectie van (nieuwe) huurders, de voordracht van eventuele nieuwe bestuursleden van SKN.

Huurders en mede-eigenaren
Huurders in de NDSM Loods zijn ook mede-eigenaren van hun ateliers en werkruimtes: ze zijn eigenaren van de opbouw, en betalen huur over de casco m2. Deze constructie stamt af van de prijsvraag-periode en het oprichten van de Stichting Kinetisch Noord, waarin gewerkt is met een bijzondere filosofie van stadsontwikkeling, de Stad als Casco. Door mede-eigenaar te zijn van de eigen omgeving wordt burgerschap, verantwoordelijkheid en zelf-organisatie bevorderd.

Overgang naar Loodsraad
Tot 2023 voert het bestuur van Vereniging de Toekomst maandelijks overleg met de directie en werkapparaat van Stichting Kinetisch Noord. Onder andere over het inrichten van de nieuwe Loodsraad die in November 2022 opgestart is. Veel van de onderwerpen die de afgelopen jaren besproken zijn tijdens de maandelijkse overleggen worden nu verder behandeld binnen de commissies van de Loodsraad.

Aparte vereniging Oostvleugel
Huurders in de Oostvleugel van de loods zijn, naast lid van Vereniging de Toekomst, ook lid van een eigen aparte huurdersvereniging. Dit is ontstaan vanuit historische omstandigheden, omdat de huurcontracten anders zijn opgebouwd in de Oostvleugel. In de praktijk functioneert Vereniging de Toekomst als hoofdvereniging.

Contributie
Alle huurders in de loods betaalden tot kort een lidmaatschap contributie aan Vereniging de Toekomst. Tot 2018 betaalde elke atelier of werkruimte 210 euro per jaar. In 2018 is dit verlaagd tot 120 euro per jaar en in 2019 is de contributie tijdelijk op pauze gezet. In 2023 wordt overwogen om weer contributie te innen. Een werkgroep van de Toekomst buigt zich over mogelijke constructies en bedragen. Wil je ook meedenken? Stuur een mail aan de Secretaris.

Huidige bestuur
Het bestuur van De Toekomst bestaat momenteel uit:
Sarah Payton voorzitter@toekomst-ndsm.nl
Patrick Straatman penningmeester@toekomst-ndsm.nl
Jim Du Pan

Jaarrekeningen

De Toekomst NDSM Terrein Jaarrekening 2022

De Toekomst NDSM Terrein Jaarrekening 2021

De Toekomst NDSM Terrein Jaarrekening 2019

De Toekomst NDSM Terrein Jaarrekening 2018

De Toekomst NDSM Terrein Jaarrekening 2017

De Toekomst NDSM Terrein Jaarrekening 2016

De Toekomst NDSM Terrein Jaarrekening 2015

De Toekomst NDSM Terrein Jaarrekening 2014