X

Huurders in de NDSM Loods verenigd

Iedere huurder in de NDSM Loods wordt uitgenodigd zich aan te sluiten bij De Toekomst.

Huurders van de broedplaats in de NDSM Loods zijn verenigd in de ondernemers-­ en huurdersvereniging De Toekomst NDSM en/of de huurdersvereniging Oostvleugel. De huurdersvereniging behartigt de collectieve belangen van huurders in de NDSM Loods. Bij het aangaan van een huurcontract is een huurder automatisch lid van de huurdersvereniging (hoewel een verplichting juridisch gezien niet mogelijk is).

Huurders van de broedplaats in de NDSM Loods streven naar een goede samenwerking en transparante afspraken met Stichting Kinetisch Noord. Met als doel om samen op te trekken in zaken zoals visie, ontwikkeling, en de culturele doelstellingen van de broedplaats. Ook voor het samenstellen van de huurcontracten, het vaststellen van de criteria voor de werving en selectie van (nieuwe) huurders, de voordracht van eventuele nieuwe bestuursleden van SKN, en andere relevante zaken vindt er overleg plaats tussen SKN en De Toekomst.  

Leden van De Toekomst zullen hier binnenkort meer informatie en documenten kunnen vinden.