STUDIO LOCATIE

PLATTEGROND

Robin Kerssens

Wij zijn een bureau voor architectuur en interieur. Onze ontwerpen zijn solide, bruikbaar en duurzaam. Particuliere en zakelijke opdrachtgevers ondersteunen wij van schetsontwerp tot uitvoeringstekening, van concept tot detail. Waar nodig of gewenst laten wij ons adviseren door experts op het gebied van duurzaamheid, kostencalculatie, verlichting en technieken.

Architectuur is voor ons de kunst van het samenvoegen; het op een integrale wijze zoeken naar een juiste balans tussen functionaliteit, esthetiek, kosten- en duurzaamheidaspecten. Daartoe zetten wij onze creative kracht, ons vakmanschap en onze ondernemende houding in.