STUDIO LOCATIE

PLATTEGROND

DH Mack

Society is a society of that what we create based on our programming. Our interaction, group dynamics, desires and expectations are the pieces of the puzzle of how we shape our surroundings. Mack’s paintings are based on her observations of humanity on the streets of international cities. People, their body language and interactions. With a compositional rhythm she creates a dialogue between the people in the painting and the observer. By combining creator and creation in one image, producing an action-reaction, she wonders about the desires and state of mind of people today. Her paintings are a personal interpretation of the world she sees around her, but they leave an open narrative for everyone to explore individually. Mack comes from a background in sculpture, photography and film. She’s inspired by street-art, Asian art, Anthony Gormley and Kara Walker, both place individuals in context to their environment, time and society.As a technique she used pencil and black oil paint on canvas. But has changed it recently to colour to add a philosophical layer in the search for the dynamics of human life.

De maatschappij is een samenleving die we zelf creeëren. Sociale media, metaverse, politiek, overtuigingen. Wat is het mens-zijn in de hedendaagse maatschappij? Zoekend naar humaniteit, de samenleving die we creeëren is gebaseerd op onze programmering. Onze interacties, groep dynamiek, verlangens en verwachtingen zijn allemaal puzzelstukjes in de manier waarop we onze omgeving vorm geven. Mack’s schilderijen zijn gebaseerd op haar observaties van de mensheid en het visualiseren van haar vragen wat dit voor haar betekent. Mensen, hun lichaamstaal en interacties. Met een compositioneel ritme creeërt zij een dialoog tussen de mensen in het schilderij en de kijker. Daardoor combineert zij de maker en het gemaakte in één beeld, produceert zij een actie-reactie en vraagt zich af wat de behoeftes en gedachten zijn van mensen vandaag de dag. Haar schilderijen zijn een persoonlijke interpretatie van de wereld om haar heen, maar laten een open ruimte om voor ieder individueel onafzonderlijk te interpreteren. Mack komt van een achtergrond in beeldhouwen, fotografie en film. Zij is geinspireert door straatkunst, aziatische kunst, Antony Gormley en Kara Walker. Als techniek gebruikte zij oliepotlood en zwarte olieverf, maar recentelijk is zij over gegaan naar kleur om een filosofische laag toe te voegen in haarzoektocht naar de dynamiek en gevoelens van het menselijk bestaan.