Ingestelde commissies en bezetting

1. Commissie Beheer

De commissie Beheer houdt zich bezig met praktische zaken & huisregels, ook met betrekking tot onderwerpen als leefbaarheid, overlast en (brand)veiligheid

–  Marjanne van Helvert, Voorzitter  
–  Peter Hoogewerf 
–  Eva Klee 
–  Anton Surink
–  Vanuit SKN: Arne de Wit
–  Secretaris: Mariska Middendorff

 

2. Commissie Culturele Visie & Identiteit

De Commissie Culturele Visie & Identiteit houdt zich bezig met het formuleren van de identiteit van de NDSM-Loods, een lange termijn visie waar we met de NDSM-loods in 2040 willen staan en de strategie hoe we daar willen komen. Concreet ontwikkelt zij een culturele visie en vierjarig cultureel beleidsplan. Uitgangspunt is de NDSM te beschermen als culturele instelling en het borgen van de culturele programmering en de waarde van NDSM in het Amsterdamse culturele landschap tot in de verre toekomst.

–  Casper Oorthuys, Voorzitter 
–  Sarah Payton 
–  Jolanda Lanslots 
–  Eva Klee 
–  Floor Wesseling
–  Vanuit SKN: Rob Post 

–  Secretaris: Michelle Vogels
 
 
 

3. Commissie Financiën

De commissie Financiën ondersteunt en adviseert de directie van SKN over financiële vraagstukken van de loods. Onderwerpen waar zij zich mee bezig houdt zijn de meerjarenbegroting, jaarrekening en beleid en verdeling van de servicekosten. Daarnaast komen in de toekomst ook financiële vraagstukken aan de orde die te maken hebben met de culturele visie van de loods. Deze commissie heeft geen controlerende rol van SKN, die verantwoordelijkheid ligt bij de Raad van Toezicht.
 
–  Sarah Payton 
–  Jolanda Lanslots 
–  Erik van Raalte
–  Vanuit SKN: Rob Post 

–  Secretaris: Michelle Vogels
 
 

4. Commissie Energie & Duurzaamheid

De commissie Energie en Duurzaamheid buigt zich als eerste over de verwarmingsinstallatie: de situatie nu (WKO) en hoe  we daar mee verder gaan in de toekomst. Daarnaast komen andere onderwerpen aan de orde op gebied van energie en duurzaamheid, waaronder ook het ventilatiesysteem.
 
–  Thierry van Raaij 
–  Reinout Ezinga 
–  Vanuit SKN: Arne de Wit , Rob Post
–  Expertlid: adviseur van Klomp installatietechniek 

–  Secretaris: Michelle Vogels

5. Agendacommissie 


–  Sarah Payton 
–  vanuit SKN: Rob Post (voorzitter Loodsraad)
–  Secretaris: Michelle Vogels